MESURES DE SUPORT A PIMES, AUTÒNOMS i EMPRENEDORS

Informa’t sobre les mesures econòmiques, fiscals i tributàries establertes per les diferents administracions. Puc acollir-me a alguna subvenció? Puc demanar ajudes per poder fer front a les despeses? Hi ha alguna ampliació dels terminis de pagament en matèria de taxes municipals?

Nom comercial*:
Adreça comercial*:
Telèfon*:
Adreça de correu electrònic*:
Dades de contacte del titular*:
Telefón/mail particular (per necessitat de contacte fóra horari comercial)*:
Descripció:
Declaro que totes les dades són certes

Important: es respondran les consultes per ordre d’entrada i es donarà la informació el més actualitzada possible, d’acord amb les informacions que diàriament prenen els diferents organismes de govern.