MESURES DE SUPORT A PIMES, AUTÒNOMS i EMPRENEDORS

Informa’t sobre les mesures econòmiques, fiscals i tributàries establertes per les diferents administracions. Puc acollir-me a alguna subvenció? Puc demanar ajudes per poder fer front a les despeses? Hi ha alguna ampliació dels terminis de pagament en matèria de taxes municipals?

  Nom comercial*:
  Adreça comercial*:
  Telèfon*:
  Adreça de correu electrònic*:
  Dades de contacte del titular*:
  Telefón/mail particular (per necessitat de contacte fóra horari comercial)*:
  Descripció:
  Declaro que totes les dades són certes

  Important: es respondran les consultes per ordre d’entrada i es donarà la informació el més actualitzada possible, d’acord amb les informacions que diàriament prenen els diferents organismes de govern.