LES FASES DEL DESCONFINAMENT

MESURES DE SUPORT A PIMES, AUTÒNOMS I EMPRENEDORS

FORMACIONS i EINES DE SUPORT PER READAPTAR EL NEGOCI